Strona główna   >  Aktualności

Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

07.11.2018

Zarządzenie Nr 93/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) , art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji , zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, zwanego dalej „projektem  programu”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Projekt programu zamieszczony zostanie: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl na stronie internetowej Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jeżewie

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 14 do 28 listopada 2018  r.
1. Konsultacje przeprowadza się w formie:
1) Złożenia propozycji zmian, uwag i opinii, przez podmioty o których mowa w § 1 powyżej, na formularzu stanowiącym  Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, poprzez:
a) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo;
b) przesłanie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu na adres e-mailowy: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl
c) złożenie propozycji zmian, uwag lub opinii na obowiązującym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżewo w godzinach jego pracy.
2) Uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym w Urzędzie Gminy Jeżewo, przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie w sali nr 13 w dniu 26 listopada 2018 r. o godz. 13.00.
2. Nie będą uwzględniane uwagi:
a) zgłoszone na formularzach anonimowych lub pozostawionych bez uzasadnienia,
b) przekazane na innym niż stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia formularzu,
c) złożone przed dniem 14.11.2018 r. lub po dniu 28.11.2018 r.,

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy oraz upublicznione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi merytorycznemu Urzędu Gminy prowadzącemu bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżewo, na stronie internetowej Gminy Jeżewo, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - projekt programu (167kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - formularz konsultacyjny (14kB) word

Wytworzył: Wójt (7 listopada 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (7 listopada 2018, 15:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij