Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenia


Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze zarządzenia »Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 11 kwietnia 2019


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w konkursie ofert cenowych na zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo"

Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 kwietnia 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.

Zarządzenie nr 28/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 kwietnia 2019


w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania kortu tenisowego w Jeżewie

Zarządzenie nr 27/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 kwietnia 2019


w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach

Zarządzenie nr 26/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2018 rok

Zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2018 rok

Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 r.

Zarządzenie nr 23/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 29 marca 2019


w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 marca 2019


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Jeżewo

Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 marca 2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach

Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 marca 2019


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 marca 2019


w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lutego 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2019


w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku oraz trybu jej pracy - konkurs ofert nr 1/2019

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2019


w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy Jeżewo

Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 18 lutego 2019


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Jeżewo na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019r.

Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2019


w sprawie wydzierżawienia Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowo-Handlowemu „MEL-KAN” sp. z o.o.dz. nr 58/4 oraz cz. dz. nr 58/11 położonych w obrębie ewidencyjnym Jeżewo

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2019


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice – gmina Jeżewo” oraz wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 lutego 2019


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jeżewo” oraz wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej.
Zarządzenia o pozycjach 1 - 20 (z 30) starsze zarządzenia »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij