Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVII/127/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1086, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291).


R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   445,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 667,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton      890,00


2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie     723,00
- o liczbie osi - trzy      445,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - trzy                       1.111,00
- o liczbie osi - cztery i więcej            779,00

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - trzy                       1.111,00
- o liczbie osi - cztery i więcej         1.890,00


3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejsze niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie                      1.334,00
- o liczbie osi - trzy                         667,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:

- o liczbie osi - trzy                       1.668,00
- o liczbie osi - cztery i więcej          1.278,00

c) równej lub wyższej niż 26 ton:

- o liczbie osi - trzy                       1.668,00
- o liczbie osi - cztery i więcej         2.452,80


4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton         779,00
b) od 5,5 tony i poniższej 9 ton         946,00
c) od 9 ton i poniżej 12 ton             1.111,00


5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie                          834,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                       1.501,00

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                       1.556,00
- o liczbie osi - trzy                        1.775,00


6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie                         989,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                       1.937,76

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                       1.996,00
- o liczbie osi - trzy                        2.548,65


7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                 334,00


8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna                       411,00

b) równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna                       467,00
- o liczbie osi - dwie                        934,00
- o liczbie osi - trzy                         697,00

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                      1.185,00
- o liczbie osi - trzy                       1.111,00


9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna                      501,00

b) równej lub wyższej niz 18 ton i mniejszej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna                      579,00
- o liczbie osi - dwie                     1.331,00
- o liczbie osi - trzy                      1.111,00

c) równej lub wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - dwie                     1.751,00
- o liczbie osi - trzy                      1.319,00


10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                          779,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc    1.445,00


& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


& 3

Traci moc Uchwała Nr X/80/03 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


   Stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 zostały podwyższone o 3 % dla wszystkich rodzajów pojazdów w stosunku do stawek obowiązujących w 2004 r., za wyjątkiem tych pozycji, w kótrych należało przyjąć stawkę minimalną.


V-ce Przewodniczący
Rady Gminy


Krzysztof Wesołowski             

Pliki do pobrania:

Uchwała:

Uzasadnienie - zobacz (54kB) jpg

 


Opublikował: Dominika Aniszewska (6 grudnia 2004, 21:36:01)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 grudnia 2004, 09:42:09)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1129

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij