Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVII/128/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostka Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).


R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustala się:

1) wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:

- na którym w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym czy leśnym lub zaistniałych zmian w tych podatkach, osoby fizyczne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu Gminy Jeżewo informacje dotyczące przedmiotowych podatków.


& 2

Ustala się:

1) wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku nr 4 do nieniejszej uchwały,

2) wzór formularza deklaracji na podatek rolny w brzmieniu jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwłay,

3) wzór formularza deklaracji na podatek leśny w brzmieniu jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

- na których osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązne składać organowi podatkowemu Gminy Jeżewo w ustawowych terminach, dane na dany rok podatkowy dotyczące przedmiotowych podatków.


& 3

Wzory formularzy, o których mowa w & 1 i & 2 niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Jeżewo.


& 4

Traci moc Uchwała Nr IX/72/03 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.


& 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


& 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


Z dotychczas obowiązujących wzorów informacji i deklaracji zmianie uległa tylko informacja w sprawie podatku od nieruchomości. Dodano w części D.1. punkt 5, powierzchnię gruntów wykorzystywanych na wypoczynek i rekreację. Załączone wzory formularzy do uchwały dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego będą obowiązywały od 2005 r.

 

V-ce Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Wesołowski

Pliki do pobrania:

Uchwała:

Uzasadnienie - zobacz (58kB) jpg

Załączniki:


Opublikował: Dominika Aniszewska (6 grudnia 2004, 21:38:45)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 grudnia 2004, 09:56:57)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1629

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij