Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVII/129/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 24 listopada 2004


w sprawie: ustalenia opłaty administracyjnej z tytułu wydania wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn.zm.).


R a d a  G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustalić opłatę administracyjną za wydane wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości - 50, 00 zł.


& 2

Traci moc uchwała Nr IX/173/2003 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25.11.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.


& 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


& 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

U z a s a d n i e n i e


        Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Inwestor planujący realizację zamierzenia budowlanego winien znać warunki zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczącym jego działki.
        Zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy - "Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych.

 

V-ce Przewodniczący
Rady Gminy

Krzysztof Wesołowski

Pliki do pobrania:

Uchwała - zobacz (92kB) jpg

Uzasadnienie - zobacz (72kB) jpg


Opublikował: Dominika Aniszewska (6 grudnia 2004, 21:41:55)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 grudnia 2004, 09:59:41)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1348

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij