Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVIII/136/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 16 grudnia 2004


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządize gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1086, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92 poz. 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291).


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 445,00
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                               510,00
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                    510,00


2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne przy liczbie osi:

a) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton     510,00
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton                  553,15

b) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 21 ton      510,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 21 ton mniej niż 23 tony    658,24
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony              1.013.92

c) cztery osie i więcej:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton      658,24
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 25 ton mniej niż 27 ton      667,48
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 27 ton mniej niż 29 ton    1.041,63
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton                 1.653,68


3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 14 ton      510,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 14 ton mniej niż 15 ton      553,15
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 15 ton                1.251,81

b) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 19 ton      510,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 19 ton mniej niż 21 ton      658,24
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 21 ton mniej niż 23 tony  1.013,92
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 23 tony               1.576,31

c) cztery osie i więcej:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton       667,48
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 25 ton mniej niż 27 ton    1.041,63
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 27 ton mniej niż 29 ton    1.653,68
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 29 ton                 2.452,80


4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                             510,00


5. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton przy liczbie osi:

a) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton       510,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton       560,08
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton                 1.412,33

b) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton    1.246,03
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton                 1.722,97


6. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton przy liczbie osi:

a) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton      530,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 25 ton mniej niż 31 ton      919,23
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 31 ton                1.937,76

b) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 40 ton    1.722,97
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 40 ton                 2.548,65


7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:      334,00


8. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowazne przy liczbie osi:

a) jedna oś:

- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 12 ton                  411,00

b) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton      411,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 tony    613,20
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 33 tony mniej niż 38 ton    849,94
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton                1.149,03

c) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton      676,72
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton                   942,32


9. od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) jedna oś:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 25 ton     411,00
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 25 ton                  561,24

b) dwie osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 28 ton      411,00
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 28 ton mniej niż 33 tony    849,94
- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 33 tony mniej niż 38 ton  1.291,07
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton                 1.699,87

c) trzy osie:

- dopuszczalna masa całkowita nie mniej niż 12 ton mniej niż 38 ton       942,32
- dopuszczalna masa całkowita równa lub wyższa niż 38 ton                 1.280,68


10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                                        779,00
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                    1.445,00


& 2

Traci moc Uchwała Nr X/80/03 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz Uchwała Nr XVII/127/04 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


U z a s a d n i e n i e


Stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 zmieniono dając mieszkańcom gminy możliwość skorzystania z różnych przedziałów w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub zespołu pojazdów.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Pliki do pobrania:

Uchwała:


Opublikował: Dominika Aniszewska (28 grudnia 2004, 10:25:38)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (3 stycznia 2005, 08:22:56)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1198

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij