Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XVIII/142/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 16 grudnia 2004


w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i wysokości opłat za ich świadczenie.

Na podstawie art. 7 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 16 poz. 95 z roku 1996 z późn.zm./, art. 50 ust. 1-6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r./


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustalić koszt usługi opiekuńczonej na 2005 r. w wys. 8,50 za 1 godz.


& 2

Zakres usług opiekuńczych, niezbędnych w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych świadczeniobiorców oraz zasady odpłatności określone są w decyzji kierownika GOPS.


& 3

Wysokość odpłatności o której mowa w & 1 za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na podstawie kalkulacji opracowanych przez kierownika GOPS /załącznik do uchwały/.


& 4

Wysokość opłat za świadczone usługi opiekuńcze ustala się z wykorzystaniem poniższej tabeli:

Dochód na osobę w procentach do kryterium dochodowego na osobę w rodzinieWysokość odpłatności w % ustalana od ceny usługi za 1 godzinę dla:Wysokość odpłatności w % ustalana od ceny usługi za 1 godzinę dla:
-Osób samotnie gospodarującychOsób w rodzinie
do 316 zł = 100 %nieodpłatnienieodpłatnie
powyżej 100 do 165 %37
powyżej 165 do 220 %715
powyżej 220 do 255 %1525
powyżej 255 do 280 %2030
powyżej 280 do 315 %3060
powyżej 315 do 340 %4090
powyżej 340100100


& 5

Traci moc uchwała Nr V/36/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 17 kwietnia 2003 r.


& 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


U z a s a d n i e n i e


W związku z wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. należało podjąć nową uchwałę o zasadach zwrotu wydatków na świadczenie przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do usług opiekuńczych oraz należało ustalić nowy koszt usługi na rok 2005 r.

KALKULACJA I GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH

2.772,00 zł płaca brutto na 3 etaty
   477,00 zł składka ZUS na 3 etaty
    44,72 zł fundusz pracy na 3 etaty
  183,33 zł fundusz socjalny na 3 etaty
  216,66 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
    50,00 zł inne wydatki
3.743,73 zł m-cznie


W m-cach letnich jest potrzeba dodatkowego zatrudnienia opiekunki na 1 etat na okres półroczny w celu zabezpieczenia urlopów co wyniesie m-cznie 1.086,15 zł

1.086,15 zł x 6 m-cy = 6.516,90 zł
6.516,90 zł : 12 m-cy = 543,08 zł

czyli:

3.743,73 zł + 543,08 zł = 4.286,81 zł

Obecnie z usług opiekuńczych korzysta 15 osób, dziennie po 24 godziny.
Dziennie 24 godziny x 21 dni = 504 godziny miesięcznie

czyli:

4.286,81 zł: 504 godziny = 8,50 zł za 1 godzinę

W związku z powyższym średnia cena godziny wynosi 8,50 zł.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Pliki do pobrania:

Uchwała - zobacz (112kB) jpg

Uzasadnienie - zobacz (43kB) jpg

Załącznik - zobacz (61kB) jpg


Opublikował: Dominika Aniszewska (28 grudnia 2004, 11:02:56)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (4 stycznia 2005, 09:02:27)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1368

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij