Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XIX/145/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2004 Rady Gminy w Jeżewie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. /Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami/.


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


W uchwale Nr XII/86/2004 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżewo Nr 5/2004 z dnia 29 marca 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/101/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2004 z dnia 18 maja 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2004 z dnia 25 maja 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/109/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2004 z dnia 28 lipca 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/2004 z dnia 4 sierpnia 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/2004 z dnia 25 sierpnia 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XV/114/2004 z dnia 22 września 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 29/2004 z dnia 30 września 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 31/2004 z dnia 20 października 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/123/2004 z dnia 27 października 2004 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2004 z dnia 12 listopada 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/132/2004 z dnia 24 listopada 2004 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/141/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w & 1

    a/ w pkt. 1 wyrazy dochody w wysokości           12.588.177
        zwiększa się o kwotę                                     568.478
        zmniejsza się o kwotę                                          -
        dochody po zmianie w wysokości                13.156.655

    b/ w pkt. 2 sumę wydatków                            13.119.465
        zwiększa się o kwotę                                       37.190
        zmniejsza się o kwotę                                           -
        suma wydatków po zmianie                        13.156.655

1. W załączniku Nr 2 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 4 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 5 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 6 wprowadza się określone zmiany załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


II. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U z a s a d n i e n i e


Zmiany do uchwały budżetowej wprowadzono na podstawie:
Zgodnie z Aneksem Nr 2 zawartym w listopadzie 2004 do umów: Nr 21061/732-020105/03 z dnia 29.06.2004 r., Nr 21059/731-020057/03 zwiększono środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z "SAPARD-u". Ponownie wliczono podatek VAT do kosztów kwalifikowanych przy zadaniach inwestycyjnych pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej Jeżewo-Jaszcz przez Czersk Świecki z przyłączami" i "Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w sołectwach: Taszewo-Taszewko, Lipienki, Buczek-Skrzynki, Czersk Świecki.
Wprowadzono planowane dochody na dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych ze środków "SAPARD", w kwocie 568.478 zł, łącznie z uzyskanym podatkiem VAT i tym samym zrównoważono budżet gminy.
W związku ze zrównoważeniem budżetu gminy na 2004 r. wprowadzono odpowiednie zmiany w załącznikach Nr 3, 5, 5a i 11.
Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach polegają na urealnieniu planu do przewidywanego wykonania.


Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Pliki do pobrania:


Opublikował: Dominika Aniszewska (20 stycznia 2005, 07:39:32)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (24 stycznia 2005, 09:04:48)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1038

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij