Strona główna  >  Uchwały  >  2004

Uchwała nr XIX/146/2004
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 29 grudnia 2004


w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.)


Rada Gminy

uchwala co następuje:

§  1

1) Określa prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę   11.516.628

w tym : dochody własne                           w kwocie     3.651.628
subwencja ogólna                                    w kwocie     6.338.590
dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej                              w kwocie     1.324.810
dotacje celowe na dofinansowanie
zadań własnych                                       w kwocie        190.200
dotacje celowe na podstawie porozumień
między gminą a powiatem                        w kwocie          11.400
                                                                                       
2) Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów  klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 

§  2
                                                        
1)  Określa wydatki budżetu gminy na kwotę                    11.516.628
    w tym : wydatki bieżące                                             10.027.460
    wydatki majątkowe                                                      1.489.168

2) W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

a)  wynagrodzenia i pochodne                              w kwocie  5.994.625    
b)  dotacje                                                         w kwocie      24.500
c)  obsługa długu                                                w kwocie     115.800
    
3) Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2


§  3

Wydatki na poszczególne programy inwestycyjne na rok 2005 i lata następne określa załącznik Nr 3 w kwocie   1.489.168 

§  4

Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Europejskiej w kwocie       505.553

§  5

Określa plany przychodów i wydatków:

1)  środków specjalnych                   przychody w kwocie          10.129
                                                    wydatki     w kwocie          10.129

§  6

Określa środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                    przychody w kwocie         33.722
wydatki    w kwocie          33.722

§  7

Określa dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlecanych ustawami w tym:  dochody w kwocie       1.324.810
                                                           wydatki w kwocie        1.324.810


§  8

Ustala się wielkości dotacji dla:

1) Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie        24.500


§  9

Upoważnia się Wójta do:

1)  spłat zobowiązań na kwotę       1.013.249
 
2)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

3)  lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywanie lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§  10

Ustala się kwotę 500.000 zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego

§  11

Ustala się rezerwę ogólną                                  w kwocie         84.668    
               rezerwę celową                                   w kwocie       498.000

§  12

Określa się kwotę dochodów  90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 90.000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
   
§  13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Pliki do pobrania:Opublikował: Dominika Aniszewska (20 stycznia 2005, 07:45:29)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (24 stycznia 2005, 09:07:57)
Zmieniono: dodanie pliku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1110

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij