Wymagane dokumenty

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności Twojej lub członka/członków Twojej rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) za rok 2017 r.
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2017 rok;
  • dokumenty potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu – PIT-11 za 2017 rok);
  •  dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty ;
  • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
  •  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub  oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2017 rok;
  • odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka lub informację o toczącym się postępowaniu;
  • odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
  •  zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku 2013
WAŻNE!
Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną. W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.

UWAGA!
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego pracownicy Urzędu Gminy w Jeżewie mogą wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Na potrzeby prowadzonego postępowania pracownicy Urzędu Gminy w Jeżewie potwierdzają za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy, jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Wytworzył: Marta Polakowska (3 marca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (3 marca 2015, 12:47:57)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (5 lipca 2018, 14:23:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 442

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij